Дубневич, П. Б., & Соловій, І. П. (2022). Енергетичний перехід в умовах нових викликів для сталості: можливості застосування економічних інструментів екологічної політики. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 49-54. https://doi.org/10.36930/40320408