Базилевич, Р. П., & Франко, А. В. (2021). Ієрархічна модель систем автоматизованого генерування модульних тестів. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 96-101. https://doi.org/10.36930/40310515