Левус, Є. В., Пустельник, П. Я., Морозов, М. Ю., & Моравський, Р. О. (2021). Метод контейнеризації для візуалізації природних і антропогенних ландшафтів. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 90-95. https://doi.org/10.36930/40310514