Лещенюк, О. М., & Мазура, М. Ю. (2021). Зміна анатомічних показників листків Forsythia Europaea Degen & Bald. за дії викидів автотранспорту. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 29-35. https://doi.org/10.36930/40310504