Фіалко, Н. М., Прокопов, В. Г., Навродська, Р. О., Шевчук, С. І., & Пресіч, Г. О. (2021). Особливості застосування тепло¬ути¬лізаційних технологій для газоспоживальних скловарних печей. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 109-113. https://doi.org/10.36930/40310418