Дзиба, А. А. (2021). Систематична, біоморфологічна та екологічна структури сучасної дендрофлори комплексних пам’яток природи 1960-их років Українського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 59-64. https://doi.org/10.36930/40310409