Корусь, М. М., & Ященко, П. Т. (2021). Зумовленість і прояви сильватизації постаграрних екосистем Української частини транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся". Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 68-73. https://doi.org/10.36930/40310310