Шлапак, В. П., Мамчур, В. В., Коваль, С. А., Іщук, Г. П., & Курка, С. С. (2019). Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 109-112. https://doi.org/10.36930/40291022