Динька, П. К. (2019). Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 78-81. https://doi.org/10.36930/40291015