Яхно, О. М., Гнатів, Р. М., & Гнатів, І. Р. (2019). Математична модель для дослідження нестаціонарних течій нестисливої рідини у трубах. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 71-74. https://doi.org/10.36930/40291013