Остапюк, З. В., & Коротєєва, Т. О. (2019). Застосування графів для відображення життєвого циклу сутностей під час розроблення системи опрацювання відгуків безпосередніх користувачів програмних продуктів. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 147-152. https://doi.org/10.36930/40290926