Масікевич, А. Ю. (2019). Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 87-91. https://doi.org/10.36930/40290915