Дячок, В. В., & Мандрик, С. Т. (2018). Вплив оксидів азоту на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за присутності оксиду сульфуру. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 46-49. https://doi.org/10.36930/40290908