Фіалко, Н. М., Навродська, Р. О., Шевчук, С. І., Гнєдаш, Г. О., & Глушак, О. Ю. (2019). Зменшення вологовмісту димових газів у конденсаційних теплоутилізаторах котельних установок. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 116-119. https://doi.org/10.36930/40290821