Вергун, В. Р. (2019). Застосування дерев прийняття рішень для аналізу впливу неакадемічних чинників на початковий рівень знань студентів. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 147-151. https://doi.org/10.36930/40290827