Гавриш, В. І., Король, О. С., Шкраб, Р. Р., & Квятковський, Б. О. (2019). Теплова 3D модель для неоднорідних елементів у мобільних пристроях. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 130-133. https://doi.org/10.36930/40290824