Федевич, О. Ю. (2019). Застосування методу Ateb-прогнозування для дослідження зразків високороздільного відеотрафіку. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 125-129. https://doi.org/10.36930/40290823