Вітинський, П. В., Ткаченко, Р. О., & Ізонін, І. В. (2019). Ансамбль мереж GRNN для розв’язання задач регресії з підвищеною точністю. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 120-124. https://doi.org/10.36930/40290822