Матусяк, М. В. (2019). Біолого-екологічні особливості поширення омели білої (Viscum album) в умовах міста Вінниця. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 66-69. https://doi.org/10.36930/40290810