Sklyarenko, A. V. (2019). Оцінювання впливу промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula Pendula Запоріжжя. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 54-57. https://doi.org/10.15421/40290611