Skrobala, V. M., Kabal, M. V., Kaspruk, O. I., & Dyda, A. P. (2019). Фітоценологічна типологія букових лісів Карпатського біосферного заповідника. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 52-56. https://doi.org/10.15421/40290311