Shparyk, Y. S. (2019). Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 18-22. https://doi.org/10.15421/40290303