Tsmots, I. H., & Roman, V. I. (2019). Вдосконалення методу групування енергетичних даних у системі багаторівневого управління енергоефективністю економіки регіону. Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), 116-120. https://doi.org/10.15421/40290125