Melnyk, P. P., & Kurbatska, N. V. (2018). Еколого-економічні механізми управління природокористуванням в агроекосистемах. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 21-26. https://doi.org/10.15421/40280903