Teplyakov, I. Y., Liske, O. M., Gado, I. V., & Maslakov, S. O. (2018). Досвід розроблення та використання засобів інформаційних технологій на підставі метал-діелектричних структур та плазмового розряду. Науковий вісник НЛТУ України, 28(8), 95-100. https://doi.org/10.15421/40280820