Lovynska, V. M. (2018). Надземна фітомаса стовбурів Pinus Sylvestris L. у деревостанах північного степу України. Науковий вісник НЛТУ України, 28(8), 79-82. https://doi.org/10.15421/40280816