Jaworski, N. B., & Andrushchak, N. A. (2018). Числовий метод знаходження ефективного показника заломлення пористих композиційних матеріалів на основі мікрорівневих моделей. Науковий вісник НЛТУ України, 28(6), 140-146. https://doi.org/10.15421/40280628