Navrodska, R. A., Stepanova, A. I., Shevchuk, S. I., Gnedash, G. A., & Presich, G. A. (2018). Експериментальні дослідження теплообміну під час глибокого охолодження продуктів згоряння газоспоживальних котлів. Науковий вісник НЛТУ України, 28(6), 103-108. https://doi.org/10.15421/40280620