Mertsalo, M. V. (2018). Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 35-38. https://doi.org/10.15421/40280507