Soloviy, V. I. (2018). Значення економіки замкнених циклів для пом’якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 116-120. https://doi.org/10.15421/40280422