Mosiy, I. M. (2018). ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 152-155. https://doi.org/10.15421/40280331