Kovtun, T. I. (2018). ОГЛЯД ТРОФІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГУСЕНІ СОВКОПОДІБНИХ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) В УМОВАХ НАПІВПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА ЖИТОМИР. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 26-29. https://doi.org/10.15421/40280305