Fialko, N. M., Navrodska, R. O., Dinzhos, R. V., & Shevchuk, S. I. (2018). ВОДОГРІЙНІ КОНДЕНСАЦІЙНІ ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГАЗОСПОЖИВАЛЬНИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 124-128. https://doi.org/10.15421/40280223