Tychyna, L. K., & Mostepanyuk, V. A. (2018). ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 95-98. https://doi.org/10.15421/40280218