(1)
Дзиба, А. А. Систематична, біоморфологічна та екологічна структури сучасної дендрофлори комплексних пам’яток природи 1960-их років Українського Полісся. Scientific Bulletin of UNFU 2021, 31, 59-64.