(1)
Шлапак, В. П.; Мамчур, В. В.; Коваль, С. А.; Іщук, Г. П.; Курка, С. С. Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Scientific Bulletin of UNFU 2019, 29, 109-112.