(1)
Динька, П. К. Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти. Scientific Bulletin of UNFU 2019, 29, 78-81.