(1)
Масікевич, А. Ю. Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат. Scientific Bulletin of UNFU 2019, 29, 87-91.