(1)
Дячок, В. В.; Мандрик, С. Т. Вплив оксидів азоту на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за присутності оксиду сульфуру. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 29, 46-49.