(1)
Tyschenko, O. M. Лісівничо-таксаційна характеристика березових деревостанів Чернігівського полісся. Науковий вісник НЛТУ України 2018, 28, 49-52.