(1)
Lovynska, V. M. Надземна фітомаса стовбурів Pinus Sylvestris L. у деревостанах північного степу України. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 28, 79-82.