(1)
Zhuravel, I. M.; Maksymovych, V. M. Кількісний аналіз орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворень Хафа. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 28, 135-139.