(1)
Mertsalo, M. V. Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 28, 35-38.