(1)
Soloviy, V. I. Значення економіки замкнених циклів для пом’якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 28, 116-120.