(1)
Tychyna, L. K.; Mostepanyuk, V. A. ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 28, 95-98.