[1]
Шлапак, В.П., Мамчур, В.В., Коваль, С.А., Іщук, Г.П. і Курка, С.С. 2019. Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Науковий вісник НЛТУ України. 29, 10 (Груд 2019), 109-112. DOI:https://doi.org/10.36930/40291022.