[1]
Динька, П.К. 2019. Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти. Науковий вісник НЛТУ України. 29, 10 (Груд 2019), 78-81. DOI:https://doi.org/10.36930/40291015.