[1]
Mertsalo, M.V. 2018. Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся. Науковий вісник НЛТУ України. 28, 5 (Трав 2018), 35-38. DOI:https://doi.org/10.15421/40280507.