ІНТРОДУЦЕНТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСІВ В УМОВАХ ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

  • G. V. Strymets Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
  • V. V. Pogorilko Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
  • I. G. Khomin Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
Ключові слова: екзоти, лісовідновлення, лісові культури, підріст, автохтонні види

Анотація

Одним із проявів антропогенної трансформації лісів на заповідних територіях є використання інтродуцентів під час штучного лісовідновлення у минулому. Проаналізовано наукову літературу щодо доцільності використання екзотів у лісових екосистемах. Досліджено стан природного лісовідновлення на антропогенно змінених ділянках лісу ПЗ "Розточчя". Досліджено 6 ділянок у лісових культурах за участю екзотів, закладено 360 тимчасових площадок для обліку природного поновлення, проведено опис трав'яного покриття. Оцінено вплив інтродуцентів на природне лісовідновлення. Встановлено, що під наметом досліджених штучних насаджень з участю Pinus strobus L.,Larix leptolepis (Sieb. etZucc.) Gord., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco спостерігається незадовільне або недостатнє відновлення місцевих порід (Fágus sylvática L., Carpinus betulus L., Ácer platanoídes L.,Acer pseudoplatanus L.), а відновлення інтродукованих порід (за винятком Quercus borealis Michx) – відсутнє. Відновлення Q. borealis має інвазивний характер і є загрозою для автохтонних рослинних угруповань. Виявлено обернено пропорційний зв'язок між участю інтродуцентів у складі насаджень і кількістю підросту автохтонних видів. Природне відновлення краще там, де інтродукованих видів менше. Трансформація трав'яного вкриття проявляється у зменшенні видового різноманіття, траплянні і чисельності фонових і відсутності рідкісних видів, характерних для цих умов.

Біографії авторів

G. V. Strymets, Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, заступник директора з наукової роботи
V. V. Pogorilko, Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
мол. наук. співробітник
I. G. Khomin, Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
наук. співробітник

Посилання

Bilyk, O. M. (2012). Introduktsiia ta zberezhennia bioriznomanittia derev ta chaharnykiv v dendrolohichnomu parku "Ustymivskyi". Henetychni resursy roslyn, 10 11, 47–57. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grr_2012_10-11_7. [in Ukrainian].

Bondarenko, V. D. (2001). Kontseptsiia absoliutnoi zapovidnosti: Pro i contra. Roztochanskyi zbir-2000. Mater. mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii, s. Starychi 17-18 lystopada 2000 r. Vol. 1, 184–189. Lviv: Merkator. [in Ukrainian].

Danchuk, O. T., & Danchuk-Dvoretska, T. I. (2016). Introdukovani derevni porody v umovakh pryrodookhoronnykh terytorii: ryzyky ta problemy. Scientific Bulletin of UNFU, 26(7), 49–55. https://doi.org/10.15421/40260707. [in Ukrainian].

Grant, V. (1980). Gene flow and homogeneity of species populations. Biol Zentr. B 1, Vol. 99, 157–169.

Hryniuk, Yu. H., & Miakush, I. I. (2009). Dosvid lisovoi introduktsii na Roztochchi. Lisivnytstvo i ahromelioratsiia, 115, 46–50. Kharkiv: UkrNDILHA. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16415. [in Ukrainian].

Huz, M. M., & Petryk, S. S. (2003). Khvoini introdutsenty u lisovykh kulturakh ukrainskoho Roztochchia. Scientific Bulletin of UNFU, 13, 191–193. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2003/13_3/191_Guz_13_3.pdf. [in Ukrainian].

Ishchuk, H. P. (2017). Pryrodne ponovlennia duba i hraba pid nametom nasadzhen ta na zrubakh na DP "Korsun-Shevchenkivske lisove hospodarstvo". Scientific Bulletin of UNFU, 27(1), 15–18. https://doi.org/10.15421/40270102. [in Ukrainian].

Loginov, V. B. (1988). Introduktcionnaia optimizatciia lesnykh kulturotcenozov. Kyiv: Naukova dumka. 164 p. [in Russian].

Melnyk, A. S., Ivchenko, A. I., & Melnyk, Yu. A. (2005). Pryrodne ponovlennia introdutsentiv v arboretumi botanichnoho sadu Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 15(3), 52–56. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2005/15_3/52_Melnyk_15_3.pdf. [in Ukrainian].

Striamets, H. V., & Ferents, N. M. (1999). Osoblyvosti rostu introdukovanykh derevnykh vydiv u zapovidnykh umovakh. Scientific Bulletin of UNFU, 9(9), 244–250. Retrieved from: www.irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe?…Striamets%20H$. [in Ukrainian].

Striamets, H. V., & Ferents, N. M. (2004). Neobkhidnist rekonstruktsii nasadzhen z uchastiu Quercus rubra Du Rei u zapovidnyku "Roztochchia". Scientific Bulletin of UNFU, 14(8), 197–201. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2004/14_8/33.pdf. [in Ukrainian].

Striamets, H. V., & Ferents, N. M. (2004). Introdutsenty u zapovidnykakh – yak buty? Shatskyi natsionalnyi pryrodnyi park: naukovi doslidzhennia 1994-2004 rr.: mater. nauk.-prakt. konf. do 20 richchia parku (Svitiaz. 17-19 travnia 2004 r.), 77–79. Lutsk: Vyd-vo "Volynska oblasna drukarnia". [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-01-30
Як цитувати
Strymets, G. V., Pogorilko, V. V., & Khomin, I. G. (2018). ІНТРОДУЦЕНТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСІВ В УМОВАХ ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ". Науковий вісник НЛТУ України, 27(10), 55-59. https://doi.org/10.15421/40271008
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство