Пошук


 
Номер Назва
 
Том 26, № 6 (2016): збірник науково-технічних праць РЕГУЛЮВАННЯ НОРМИ ВІДСОТКА НА ГРОШІ І НОРМИ ТА МАСИ ПРИБУТКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ Анотація  PDF
M.B. Zablotsky
 
Том 26, № 6 (2016): збірник науково-технічних праць ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІЗИНГУ Анотація  PDF
N.Ya. Nalyvayko
 
Том 26, № 6 (2016): збірник науково-технічних праць ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Анотація  PDF
V.I. Mihaylovsky
 
Том 26, № 5 (2016): збірник науково-технічних праць МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ АНТИПІРЕНІВ ВСЕРЕДИНІ ВОГНЕЗАХИЩЕНОЇ ДЕРЕВИНИ Анотація  PDF
S.M. Chumachenko, S.V. Zhartovskyi, O.M. Titenko, V.V. Trotsko
 
Том 26, № 5 (2016): збірник науково-технічних праць ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОЇ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ 2D ОБЛАСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ CUDA Анотація  PDF
Y.I. Sokolovskyy, A.V. Nechepurenko, O.P. Gerasymchuk
 
Том 26, № 6 (2016): збірник науково-технічних праць УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НЕБАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
S.V. Cherkasova
 
Том 26, № 5 (2016): збірник науково-технічних праць ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ШТАБЕЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ Анотація  PDF
О.М. Коvаl
 
Том 25, № 2 (2015): збірник науково-технічних праць РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО CASE-ЗАСОБУ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ Анотація  PDF
H.S. Pogromska
 
Том 25, № 4 (2015): збірник науково-технічних праць МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O.Yu. Antyptseva
 
Том 25, № 3 (2015): збірник науково-технічних праць ВПЛИВ КУТА ПОВОРОТУ КОЛОДИ ВІДНОСНО ЇЇ ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ НА ОБ'ЄМНИЙ ВИХІД ПИЛОМАТЕРІАЛІВ Анотація  PDF
V.O. Mayevskyy, V.V. Masliy, Ye.M. Myskiv, Ya.V. Matsyshyn
 
Том 25, № 4 (2015): збірник науково-технічних праць РОЗРАХУНОК ГАЛЬМІВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПІДІЙМАЛЬНИХ УСТАНОВОК ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ШАХТНОГО ТИПУ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНО-ІНЕРЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНАТУ Анотація  PDF
L.V. Semchuk, R.A. Kovalchuk
 
Том 26, № 7 (2016): збірник науково-технічних праць КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ЗАХОДІВ ПОМ'ЯКШЕННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ В СЕКТОРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація  PDF
I.A. Okhremchuk
 
Том 26, № 8 (2016): збірник науково-технічних праць ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ATEB-ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАВАНТАЖЕННЯ КАНАЛІВ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Анотація  PDF
O.Yu. Fedevych
 
Том 26, № 7 (2016): збірник науково-технічних праць ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗУМНОЇ ДОСТАТНОСТІ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Yu.I. Gryciuk, O.O. Sivec
 
Том 26, № 8 (2016): збірник науково-технічних праць СТРУКТУРИЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ Анотація  PDF
N.M. Pasyeka, M.S. Pasyeka, O.V. Erstenyuk
 
Том 26, № 7 (2016): збірник науково-технічних праць ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МУФТИ З ДІЛЯНКОЮ КВАЗІНУЛЬОВОЇ ЖОРСТКОСТІ З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОДВИГУНА Анотація  PDF
S.M. Komarov, V.R. Pasika, I.O. Romanchuk, N.O. Hembara
 
Том 26, № 8 (2016): збірник науково-технічних праць МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОГО РУХУ ЗАПИЛЕНОГО ПОТОКУ ПОВІТРЯ У ЦИКЛОНІ Анотація  PDF
Yu.R. Dadak, L.O. Tysovskyi, A.V. Lyashenyk
 
Том 26, № 7 (2016): збірник науково-технічних праць ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЯГОВОГО КАНАТУ НА ПІДСТАВІ В'ЯЗКОПРУЖНОЇ МОДЕЛІ Анотація  PDF
L.F. Dzyuba, O.I. Khytriak, Kh.I. Lishchynska, V.V. Baryliak
 
Том 26, № 4 (2016): збірник науково-технічних праць КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАД ОДНОВИМІРНОЮ ПЕРІОДИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ Анотація  PDF
I.V. Nychai
 
Том 26, № 4 (2016): збірник науково-технічних праць МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Yu.Ya. Bolubash
 
Том 25, № 10 (2015): збірник науково-технічних праць ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація  PDF
R.P. Paranyak, M.L. Lapishko, N.V. Voytovich
 
Том 25, № 6 (2015): збірник науково-технічних праць ВИЗНАЧЕННЯ ДВОВИМІРНОГО В'ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ З УРАХУВАННЯМ ЦИЛІНДРИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ Анотація  PDF
Yu.V. Prusak
 
Том 25, № 6 (2015): збірник науково-технічних праць МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА СКЛАДАХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O.M. Koval, Ye.M. Hulida
 
Том 25, № 9 (2015): збірник науково-технічних праць ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Анотація  PDF
O.L. Storozhuk, Ya.I. Sokolovskyy
 
Том 25, № 9 (2015): збірник науково-технічних праць МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАСОБІВ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЕРЕВООБРОБНИХ ЦЕХІВ Анотація  PDF
O.M. Koval, Ye.M. Hulida
 
26 - 50 з 78 результатів << < 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо